Základné ciele eventov

 • poskytnúť nové informácie
 • dať ľudí dohromady
 • odštartovať nový produkt
 • oceniť partnerov
 • získať verejné uvedomenie a uznanie
 • pripomenúť firemné značku alebo výročie
 • vytvoriť vlastnú komunitu
 • zvýšiť lojalitu zamestnancov a ich rodín

Druhy eventov

 • Pracovný - meeting, porada, školenie, seminár, konferencia, teambuilding, workshop.
 • Slávnostné - spoločenský večer, benefičný večer, konferencie, promo noviniek.
 • Prestížne - lokálny environment, nadačný večer, odovzdanie ocenení.

Pre koho akcie poriadame

1. Interné eventy

 • pre všetkých zamestnancov všetkých pobočiek a všetkých úrovní
 • pre zamestnancov všetkých pobočiek a vymedzených úrovní
 • pre zamestnancov jednej pobočky a jednej úrovne
 • oceniť partnerov
 • pre vybrané úseky všetkých pobočiek
 • pripomenúť firemné značku alebo výročie
 • pre vybrané úseky jednej pobočky
 • pre vybrané osoby jedného úseku

2. Externé eventy

 • pre existujúce koncových zákazníkov
 • pre nových zákazníkov
 • pre tradičných partnerov
 • pre nových potenciálnych partnerov
 • pre dodávateľa
 • pre top management
 • pre konkrétny úsek všetkých partnerských organizácií
 • pre širokú verejnosť
 • pre médiá a sponzorov

Čo môžete očakávať?

 • okamžitý finančný prínos
 • upevnenie existujúceho obchodného vzťahu
 • oživenie chladnúceho vzťahu
 • zisk nového obchodného partnera

Každá nami usporiadaná akcia je šitá firme priamo na mieru, je jedinečná, neopakovatená.

Firemní
partneri

Najlepším spôsobom ako poďakovať svojim zákazníkom či kľúčovým obchodným partnerom je ponúknuť im netradičný a jedinečný spoločný zážitok. Cieľom takejto akcie je pozitívne ovplyvniť kvalitu spolupráce, možnosť nadviazať silnejšie a efektívnejšie vzťahy a v neposlednom rade kladne prezentovať Vašu firmu. Neformálna atmosféra, dobrá zábava a únik od každodenného stresu napomáha k vytvoreniu pevnejších pút vedúcim k lepšej spolupráci v budúcnosti. Našim cieľom je pripraviť program, ktorý je realizovaný predovšetkým s ohľadom na komfort a spokojnosť Vašich firemných partnerov. Ponúkame prepracované a osvedčené programy, no zároveň sme otvorení zapracovať i Vaše konkrétne požiadavky a pripraviť tak program plne originálny.

 
Rodinný
deň

Najkrajšou formou ako sa možno zavďačiť svojim zamestnancom, firemným partnerom a hlavne ich rodinám je venovať im spoločný zážitok. Zlepšenie a posilnenie vzťahu zamestnancov k firme ako i naklonenie si Vašich firemných partnerov je zaručeným výsledkom darovania spoločne stráveného času s ich rodinami. Okrem tradične vedených aktivít pre deti rôznych vekových kategórií sa zameriavame na zostavenie programu, kde by svoj voľný čas trávili rodičia spoločne so svojimi deťmi. Dôraz je teda kladený na spoločné aktivity celej rodiny vo forme rôznych rodinných hier a súťaží.

 
Športový
deň
pre priateľov firmy

Ak chcete lepšie spoznať či netradične odmeniť svojich zamestnancov, zvýšiť ich motiváciu a tým aj výkonnosť, celkovo zlepšiť atmosféru vo firme, tak práve Vám ponúkame deň vyplnený športovými aktivitami, plný zábavy a dobrej atmosféry. Váš športový deň zostavíme z množstva tradičných športových hier ako i športov menej bežných, ktorých čaro spočíva v tom, že ich väčšina ľudí ešte nikdy nevyskúšala a tak nie je dopredu jasný favorit. Podporte súťaživého ducha svojich zamestnancov a výsledok v podobe zlepšenia kolegiálnych vzťahov je zaručený.